Sypké materiály

Drcená kůra

Drcená kůra - Carman Wood

Nabízíme drcenou modřínovou kůru, kterou vyrábíme drcením odkorněněné frakce. Kůra má velikost přibližně 2x2 cm. Kůra se prodává na sypané prostorové metry.

Cena: 750 Kč/sprm

Cena je uvedena bez DPH 15%

Odkorněná kůra

Odkorněná kůra - Carman Wood

Nabízíme modřínovou odkorněnou kůru, kterou vyrábíme očištěním dřevní hmoty od kůry přes odkorňovač, kůra má velikost přibližně 5x5 cm.

Cena: 600 Kč/sprm

Cena je uvedena bez DPH 15%

Štěpka

Štěpka - Carman Wood

Nabízíme dřevěnou modřínovou štěpku. Kulatinu před pořezem odkorňujeme, štěpka je tedy čistá bez větších příměsí kůry. Štěpka se prodává na sypané prostorové metry (SPRM).

Cena: 420 Kč/sprm

Cena je uvedena bez DPH 15%

Piliny

Piliny - Carman Wood

Nabízíme dřevěné modřínové piliny. Kulatinu před pořezem odkorňujeme, piliny jsou tedy čisté bez větší příměsí kůry .Piliny se prodávají na sypané prostorové metry (SPRM).

Cena: 350 Kč/sprm

Cena je uvedena bez DPH 15%