Kulatina

Z dřevní hmoty vykupujeme jak listnatou tak i jehličnatou kulatinu převážně Modřín. Dale vykupujeme i vlákninu.

Kulatinu vykupujeme od délek 3m a od průměru 20cm. U modřínové vlákniny délka ani průměr není rozhodující.

Dřevní hmotu následně třídíme podle tloušťkových stupňů a kvalit dle daného ceníku.

Bližší informace vám poskytne Pavel Holub +420 723 908 544 nebo email: holub@carman-wood.cz